Ylimääräiset turvallisuustarkistukset tuovat lisäturvaa matkalle   

Ammattina matkailu Kotimaa Pohjolan Matkassa

Turvallinen matka bussilla alkaa jo kauan ennen kuin matkustajat nousevat kyytiin. Varmistaakseen matkojensa turvallisuuden Pohjolan Matka ei ainoastaan huolla ja korjaa linja-autojaan säännöllisesti, vaan teettää niille myös ylimääräisiä turvallisuustarkastuksia. Pohjolan Matkan Kokkolan toimipisteellä työskentelevä asentaja Janne Tastula tarjoaa kurkistuksen niihin prosesseihin, jotka varmistavat, että jokainen matka on turvallinen alusta loppuun.   

Monipuoliset turvallisuustarkastukset  

Pohjolan Matkan vuosittaisissa turvallisuustarkastuksissa käydään läpi laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä, jotka kattavat kaiken ajoneuvon sisäpuolen turvavarusteiden tarkastuksesta ulkopuolisten mekaanisten osien huolelliseen syynäämiseen. “Tarkastamme säännöllisesti esimerkiksi ensiapulaukkujen sisällön, lasivasarat sekä hätäuloskäyntien ja turvavöiden toimivuuden”, Tastula valottaa. “Lisäksi varmistamme, että kuljettajan alueen ikkunat ja peilit ovat kirkkaat ja ehjät, että sähkökeskuksessa on asianmukaiset sulakkeet, ettei mittaristossa pala ylimääräisiä merkki- tai varoitusvaloja ja että ajoneuvon asiapaperit ovat kunnossa.”  

Asentaja Janne Tastula työssään.

Turvallisuustarkastukset ulottuvat myös ajoneuvon ulkopuolelle. “Tarkastamme moottorin ja lisälämmitintilan puhtauden ja vuodot, ja sen lisäksi varmistamme moottorin apulaitteiden ja jarrupalojen kunnon. Erityistä huomiota kiinnitetään pakoputkistoon ja ohjausjärjestelmään, joiden kunto arvioidaan säännöllisesti”, Tastula kertoo. Hän korostaa näkyvyysjärjestelmän tärkeyttä: “Huolehdimme, että valot, lasinpyyhkijät ja äänimerkit toimivat moitteettomasti, jotta tien päällä kuljettaja näkee muut kulkuneuvot, ja jotta toisaalta tulee itse sekä nähdyksi että kuulluksi.” 

Tastulan mukaan turvallisuustarkastukset eivät rajoitu vain rutiininomaisiin huoltoihin. “Kuljettajat ovat pidemmän aikaa ja useammin tekemisissä autojen kanssa, minkä vuoksi heidän havaintonsa niiden kunnosta ovat erityisen tärkeässä roolissa. Ennen liikkeellelähtöä kuljettaja suorittaa tarkastuksen, jolla hän varmistaa auton liikennekelpoisuuden. Havaitessaan ongelmia kuljettaja tekee vikailmoituksen huoltohenkilöstölle.” Kokemus ja koulutettu silmä varmistavat, että mahdolliset puutteet havaitaan ja korjataan ennen matkan alkua. Proaktiivinen lähestymistapa ylläpitää Pohjolan Matkan korkeita turvallisuusstandardeja.

Pohjolan Matkan turvallisuuskulttuuri 

Ylimääräiset tarkastukset ovat vain osa Pohjolan Matkan laajempaa turvallisuuskulttuuria, joka juurtuu syvälle yrityksen toimintaperiaatteisiin. Turvallisuus on jatkuvaa sitoutumista jokaiseen matkaan ja jokaisen asiakkaan turvallisuuteen. Tastula painottaa, että turvallisuuskulttuuri on olennainen osa kaikkien toimijoiden arkea: “Turvallisuuden kuuluu olla jokaisen alan tekijän ja toimijan perusarvo. Mieluummin olemme liian varuillamme kuin tuudittaudumme siihen, ettei mitään ole aiemmin sattunut.” 

Tämän vuoksi Pohjolan Matka pitää tiiminsä osaamisen tason ajan tasalla. “Koulutuksia järjestetään aina tarpeen vaatiessa. Viimeisin koulutus syksyllä 2023 käsitteli automaattisten sammutusjärjestelmien huoltoa”, kertoo Tastula. “Lisäksi ajankohtaista tietoa saadaan tiedotteina ja julkaisuina, joita sitten jaetaan oman organisaation kesken.”  

Turvallisuuskulttuurin merkitys 

Tastula antaa konkreettisen esimerkin turvallisuustarkastusten hyödyistä: “Aloitettuamme nämä ylimääräiset tarkastukset sellaisten bussipalojen määrä, joissa ajoneuvo tuhoutui käyttökelvottomaksi, laski nollaan. Tämä osoittaa ennaltaehkäisevien toimien elintärkeyden.”  

Turvallisuuskulttuuri ei ole pelkästään protokollia ja prosesseja; se on myös asenteita ja arvoja, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa. Pohjolan Matka integroi turvallisuuden kaikkiin työprosesseihinsa. Ennaltaehkäisy ei ole ainoastaan kriisien välttämistä, vaan se on myös investointi matkustajien ja henkilökunnan hyvinvointiin. Vankka asiantuntemus ja sitoutuminen laadukkuuteen takaavat toimivan linja-auton ja onnistuneen matkakokemuksen. Vuoden 2023 lopulla toteutetussa kyselyssä vastaajat valitsivatkin Pohjolan Matkan brändiä eniten kuvaaviksi sanoiksi esimerkiksi turvallisuuden ja luotettavuuden. Valitessasi Pohjolan Matkan, valitset paitsi laadukkaan kotimaisen matkan, myös mielenrauhan.