Mikä tilausajossa maksaa?

Ammattina matkailu Kotimaa

Ennen kuin mennään tilausajon hintaan, niin selvennetään aluksi mitä tuo käytetty termi tilausajo tarkoittaa. Linja-autoliikenteessä tilausajo tarkoittaa sitä, kun joku taho (yritys, yhdistys, yhteisö, yksityinen henkilö, harrastusseura, julkisen puolen toimija tai muu vastaava toimija) tilaa bussiyritykseltä kuljetuksen, jonka ajankohdan ja lähtö- sekä päätepisteen tämä tilaaja on itse valinnut. Usein tilaaja päättää myös käytettävän reitin, johon toki me liikennöitsijänä voimme tehdä ehdotuksia tai muutoksia, jotta esimerkiksi kuljettajan lakisääteiset lepo- ja työaika-asetukset täyttyvät. Usein annamme tilaaja-asiakkaalle myös vinkkejä, mitä kaikkea reittisuunnittelussa ja aikataulutuksessa on hyvä ottaa huomioon.

Vaikka meillä on paljon kanta-asiakkaita, monilla tilaajilla on tapana tai he ovat pakotettujakin kilpailuttamaan tarvitsemansa tilausajon useiden toimijoiden kesken. Usein – ehkä liiankin usein – ainoa kilpailutuksen ratkaiseva tekijä on hinta. Ja niin se hinta sitten, mistä se oikein tulee – miksi toisilla on kalliimpaa kuin toisilla? Hintaan vaikuttaa moni seikka, ja kulurakenne on kaikilla aikalailla sama. Se, miten jokainen huomioi tämän omassa hinnassaan, on sitten jokaisen oma asia ja riippuu varmasti yrityksestä. Lähtökohtaisesti tietysti kustannukset tulisi saada katettua tuloilla.

Tärkein hintaan vaikuttava seikka on ajon pituus – eli periaatteessa mitä pitempi päivä, sen kalliimpi hinta. Jos päivä on todella pitkä, tarvitaan lain mukaan ajoon ehkä myös toinen kuljettaja, joka tuo hintaan oman lisänsä.  Lisäksi tietysti sivukulut (esimerkiksi maksetaanko sunnuntai- tai pyhäkorvauksia, mikä vuorokauden aika on jne.) vaikuttavat asiaan. Sunnuntaina tai pyhänä tapahtuva ajo on hinnaltaan huomattavasti korkeampi johtuen ko. päivien tuomista lisäkustannuksista (pyhätyökorvaus). Alle on luetteloitu tärkeimmät hintaan vaikuttavat kustannukset jaettuna muuttuviin kustannuksiin (määräytyvät ajettavan matkan mukaan) sekä kiinteisiin kustannuksiin (ovat olemassa ajomäärästä riippumatta).

Ajon muuttuvat kustannukset:

 • kuljettajan palkka- ja sivukulut
 • polttoainekulut
 • renkaat
 • voiteluaineet
 • varaosat
 • autojen pesu- ja siivouskulut
 • huoltokulut

Ajoon liittyvät ja huomioitavat kiinteät kustannukset:

 • varikko- ja toimitilojen kiinteistökulut
 • ohjelmistokulut
 • talouden, myynnin ja viestinnän ja muun hallinnon palkkakulut
 • työterveyshuolto
 • pääomakulut
 • työvaatekulut
 • vakuutukset
 • kate yritystoiminnan kehittämiseen

Alla on vielä diagrammikuvana esitetty, mistä noin 800 euron hintaisen, normaali arkipäivänä ajettavan tilausajon hinta muodostuu. Kuten kuvasta huomataan, pakollisten kulujen ja verojen jälkeen liikkumavara on melko pieni.

Vastuullisen ja avointa yritystoimintaa harjoittavan yrityksen on hoidettava ja se myös haluaa hoitaa kaikki lakisääteiset maksut ja velvollisuudet sekä sen on maksettava palkat kuten ne TES:ten mukaan kuuluu maksaa. Tietyin väliajoin meiltä kysytään kuitenkin tuo otsikon kysymys. Ja kerromme vastaukseksi tässäkin jutussa kerrotut asiat.  Kerromme myös sen, että hinnassa ei ole mitään, mistä voisimme tai haluaisimme säästää, jotta hinta olisi epätodellisen edullinen. Haluammeko, että kuljettaja ja huoltokorjaamotyöntekijämme saavat sen palkan, mikä heille lain mukaan kuuluu tehdystä työstä? Kyllä. Haluammeko hoitaa valtiolle lakisääteiset maksut? Kyllä. Haluammeko hoitaa työtekijöidemme vakuutukset siten, kuin ne kuuluisivat hoitaa? Kyllä. Haluammeko käyttää busseissamme laadukkaita ja toimivia varaosia sekä renkaita? Kyllä. Haluammeko suunnitella toimintaamme ja kulurakennettamme siten, että olemme olemassa vielä kahdenkymmenen vuoden kuluttua? Kyllä. Olemmeko tietoisia, mikä kustantaa mitäkin? Kyllä.

Tilausajossa maksaa siis aika moni asia – asia tai kustannus, joka on tai pitäisi olla kaikille liikennöintiä harjoittaville aika lailla sama. Toki jokainen voi oman katteensa ja enemmänkin antaa pois, mutta me haluaisimme harjoittaa liiketoimintaa tulevaisuudessakin. Yrityksiltä kaivataan vastuullisuutta ja avoimuutta – sitä samaa kaivataan monesti myös asiakkailta, eli tilaajilta. Joku viisas on joskus sanonut, että jos joku tuote tai palvelu vaikuttaa liian hyvältä (hinnan puolesta) ollakseen totta, se harvoin on.  Onneksi vastuullisuus on noussut nyt tilausajojakin mietittäessä keskeiseksi arvoksi; toivotaan, että se edelleen vahvistaa asemaansa.

Teksti: Piia Räty (kirjoittaja on Pohjolan Matkan markkinointipäällikkö)