Vastuullisuus

Pohjolan Matkalla on voimassa oleva vastuullisuusohjelma vuoteen 2035 saakka. Vastuullisuusohjelman tarkoitus on asettaa selkeät ja mitattavat askelmerkit vastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämiselle osana liiketoimintaa. Lisäksi ohjelma pitää sisällään yhdessä henkilöstömme kanssa tunnistamamme jatkuvat jokapäiväiset vastuulliset tekomme. Ohjelma toimii toimintaohjeena sisäisille sidosryhmille – linkittyneille ja riippumattomille sidosryhmille ohjelma puolestaan kertoo vastuullisuuden tärkeästä roolista toiminnassamme. Raportoimme vastuullisuusohjelman etenemisestä vuosittain osana tilinpäätöstä ja tarvittaessa päivitämme tavoitteita sekä koko ohjelmaa. Miellämme yrityksemme toiminnan ikään kuin talomaisena mallina, jossa kaiken perustana on yrityksen arvot, yrityskulttuuri sekä yrityksen päätöksenteko sekä toimintamallit. Yhtenäisen ja koko henkilöstön omaksuman perustan päälle on helppo rakentaa toiminnan ulkoisesti näkyviksi seiniksi valitsemamme yhteiskunta-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun mukaiset toimintamallit. Tämän Pohjolan Matkan talomallin kattona toimii onnistunut viestintä sidosryhmille.


Saamamme ISO 14011 -ympäristösertifikaatti ja Sustainable Travel Finland -merkki ovat tärkeä osa vastuullisuuttamme, niistä lisää alasivuillemme. Päivitämme vastuullisuusohjelmaa aina tarvittaessa.


Pohjolan Matkan vastuullisuusraportit:

Pohjolan Matkan vastuullisuusraportti 2023
Pohjolan Matkan vastuullisuusraportti 2024