Sustainable Travel Finland – vastuullisen ja kestävän matkailun ohjelma kaiken taustalla

Pohjolan Matka on mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja on nyt kaikki ohjelman vaatimukset täytettyään saanut asiasta kertovan merkin. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen ja kestävään matkailuun. Tämä osoitetaan kulkemalla seitsenportainen ohjelma – kehittämispolku – jonka jokaisella portaalla todennetaan erilaisia kestävään matkailuun ja sen lisäämiseen vaadittavia suunnitelmia ja tekoja. Polulla todennetaan mm. sitoutuminen, osaamisen kehittäminen, kehittämissuunnitelma toimenpidesuunnitelmineen, vastuullisuusviestintä sekä hankittu ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Tämän ohjelman kautta asetettujen tavoitteiden tulee olla vastuutettuja ja mitattavia. Seuraamme vastuullisuuttamme kolmella eri osa-alueella: taloudellisen, ekologisen sekä sosiaalisen/sosio-kulttuurisen vastuun alueilla. Tavoitteiden on hyvä linkittyä myös yleismaailmallisiin, erilaisiin kestävän matkailunohjelmiin, joissa Suomi on mukana. Näitä ovat esimerkiksi YK:n Agenda 2030- sekä Global Compact -ohjelmat.

Pohjolan Matka asetti seuraaviksi Sustainable Travel Finland -ohjelma tavoitteiksi vuoden 2023 loppuun saakka seuraavat, yrityksen itsearvioinneista johdetut, strategiset päätavoitteet eri vastuiden mukaan lueteltuna. Jatkossa tavoitteiden asetantaan otetaan mukaan sidosryhmäkyselyt ns. olennaisuusanalyysin kautta (kts. kohta 3.):

Päätavoite taloudellinen vastuu:

Asetamme toiminnallemme laadulliset ja mitattavat tavoitteet – mukaan lukien asiakashankinta ja sen konseptointi.

Päätavoite ekologinen vastuu:

Hankimme ja sitoudumme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaiseen toimintaan koko henkilöstön ja kaikkien toimipaikkojemme osalta.

Päätavoite sosio-kulttuurinen vastuu:

Haemme lisäarvoa ja erottautumista kilpailijoista panostamalla matkapalveluiden tuotannossamme paikallisten kulttuuriperinteiden ja ominaisuuksien esiin nostamisella. Lisäksi nostamme vastuullisuusviestinnän ja kestävästä matkailusta viestimisen olennaiseksi osaksi niin ulkoista kuin sisäistäkin viestintäämme.

Näitä tavoitteita kohti lähdemme päätavoitteista jaoteltujen erillisten alatavoitteiden ja niiden toimenpidesuunnitelman avulla.

Voit lukea lisää ohjelmasta täältä.

Pohjolan Matka on Visit Karelian yhteistyökumppani Pohjois-Karjalassa. Lue Pohjolan Matkan mietteitä vastuullisuudesta Visit Karelian sivuilta.