Henkilöliikennepalveluntarjoajan tiedonanto palveluistaan

Hyvää Matkaa! 

Pohjolan Matka on Pohjolan Turistiauto Oy:n, Koillismaan Turistiauto Oy:n, Savon Turistiauto Oy:n, Antti Kangas Oy:n ja Aurinkobussit Oy:n markkinointinimi. Pohjolan Matkan arvoina ovat vastuullisuus, ammattitaitoisuus sekä positiivisuus perheyhtiön toiminnan kautta ja “olemme asiakkaan mukana matkassa” -ajattelu. Toiminta tapahtuu mainittujen yritysten henkilöliikenneluvalla. 

Tarjottavat liikennepalvelut 

Pohjolan Matka tarjoaa aikataulun mukaisia joukkoliikennepalveluita (edellyttävät henkilöliikennelupaa) Suomessa ja tilausliikenne-/matkapalveluja laajemmin. Aikataulun mukaisiin joukkoliikennepalveluihin kuuluu maakuntakeskusten välisiä pika- ja vakiovuoroja, maakuntien sisäisiä vakiovuoroja sekä kuntien sisäisiä kaikille avoimia sekä vain koululaiskuljetuksiin tarkoitettuja vuoroja ja erityisryhmien palveluliikenteitä. Lisätietoja liikenteestämme sekä yleistä matkustamiseen liittyvää tarkempaa tietoa ja ohjeistusta löydät sivuiltamme

Pohjolan Matka hoitaa myös viranomaisen Waltti-liikennettä, joista löytyy tietoa viranomaisen ylläpitämästä osoitteesta opas.matka.fi ja jonka lippu- ja maksujärjestelmistä löytyy tietoa osoitteesta waltti.fi.

Pohjolan Matka hoitaa tilausajoliikennettä ympäri Suomea ja muualla Euroopassa. Yhtiömme laaja toimipaikkaverkosto mahdollistaa esim. suurten tapahtumien kuljetusten järjestämisen eri puolilta Suomea.

Yhtiömme nettisivuilta/omista matkatoimistoistamme on varattavissa myös oman matkatuotantomme matkoja ja matkapaketteja eri puolille Eurooppaa, lentopaketit myös muualle. Yhtiömme löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämästä matkapalveluyhdistelmien tarjoajien vakuusrekisteristä rek. no 3631/00/MjMv.

Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen 

Pohjolan Matkan yhteystiedot eri toimipisteisiin löytyvät yhteystiedoista sekä yhtiömme aikataulujulkaisusta.

Linjaliikenteen reiteistä ja aikatauluista, pysäkeistä, liikennöimisajankohdista sekä poikkeusaikatauluista saa reittikohtaista tietoa linjaliikenne-sivuiltamme, Matkahuollon valtakunnallisesta aikataulujärjestelmästä sekä lippukaupastamme ja aikataulujulkaisustamme. Tietoa saa myös yrityksemme toimipisteistä arkisin 8-16 välisenä aikana.

Muuna aikana kiireellisissä tapauksissa asiakkaitamme palvelee asiakaspäivystyksemme, jonka puhelinnumero löytyy yhteystiedoistamme. Asiakaspäivystyksen kautta ei voi tehdä matkavarauksia eikä muutoksia tai peruutuksia varauksiin. Matkan aikana tietoa reitistä, pysäkeistä ja aikatauluista ja niiden mahdollista muutoksista saa kuljettajalta. Ajovuoden aikana tapahtuvista aikataulumuutoksista tiedotetaan Matkahuollon sivujen ohella omilla nettisivuillamme. Matkatuotantoa koskevien muutosten osalta toimimme matkapakettilain edellyttämällä tavalla. 

Käytössä olevat matkaliput ja niiden hinnat 

Pohjolan Matkan vuoroliikenteessä (ks. Waltti-liikenteen osalta erikseen) maksuksi käyvät autoissa myytävät kertaliput sekä kaikki Matkahuollon myymät lipputuotteet. Varmista kuitenkin vuorokohtaisesti seutu-, kaupunki- ja työmatkalipun kelpoisuus. Näistä vuoroista saat tietoa Matkahuollosta ja yhtiömme toimistoista. Lisätietoa maksutavoista saat täältä. Viranomaisen kilpailuttamassa liikenteessä on käteismaksujen osalta käytössä ely-taksataulukko, joka löytyy nettisivuiltamme sekä ely-liikenteen taulukko, jossa näkyvät ne vuorot, jossa tämä taksa on käytössä. Ely-liikenteen taksataulukossa voi olla pieniä poikkeamia ely-kohtaisesti lastenlipun ikärajoissa. 

Matkalippujen käteishinnat löydät sivuiltamme, lisäksi kuljettajalta on saatavissa voimassa oleva Pohjolan Matkan oma kilometripohjainen hinnasto. Tämän lisäksi saatavilla on nettitarjouslippuja sekä lippukaupastamme että Matkahuollon sivuilta.  

Waltti-liikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä saa tietoa viranomaisen Waltti- asiakaspalvelupisteistä sekä osoitteesta waltti.fi.

Muutoksista tiedotetaan Pohjolan Matkan nettisivuilla kohdassa Ajankohtaista-osiossa. 

Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen 

Pohjolan Matkan liikennöimät vuorot kuuluvat Matkahuollon informaatiojärjestelmään sekä käytössämme on Matkahuollon lippu- ja maksujärjestelmä. Waltti-liikenteessä on käytössä viranomaisen maksu – ja lippujärjestelmä. 

Käytössä olevat bussimme  

Pohjolan Matka liikennöi 9-65 -paikkaisilla linja-autoilla, joissa matkustamovarustelu sekä matkatavara- ja rahdin kuljetustilat vaihtelevat. Tieto erityisvarustellulla bussilla ajettavasta linjaliikenteen vuoroista löytyy lippukaupastamme sekä Matkahuollon lippukaupasta ao. vuoron kohdalta. Linja- ja tilausliikenteessä bussimme ovat pääsääntöisesti ilmastoituja sekä wc:llä ja alkolukolla varustettuja, tosin poikkeustapauksissa (esimerkiksi auton rikkoontumiset) on mahdollisuus toisenlaisen kaluston käyttöön. Kuljettajat avustavat matkustajia tarvittaessa esim. autoon pääsyssä sekä matkatavaroiden rahtitilaan laittamisessa/ottamisessa. 

Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset 

Käsittelemme reitti- ja tilausajoliikenteessä kaikki meille tulleet asiakaspalautteet mahdollisimman nopeasti ja olemme asiakkaaseen yhteydessä. Mahdolliset hinnanalennukset tai vahingonkorvaukset käsittelemme tapauskohtaisesti. Waltti-liikenteen osalta mm. matkamaksuihin liittyvät valitukset käsitellään Waltti-järjestelmän asiakaspalvelupisteissä, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta waltti.fi. Tarkemmat tiedot asiakaspalautteen antamiseksi ja toimiseen mahdollisessa virhetilanteessa löydät täältä.

Kadonneesta/rikkoontuneista matkatavaroista sekä mahdollisesti matkan aikana (bussissa) tapahtuneesta loukkaantumisesta on aina mainittava kuljettajalle heti matkan aikana/päätyttyä, jotta asia saadaan käsiteltyä mahdollisimman joustavasti.  

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytössä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioiminen

Kuljettajamme avustavat liikuntarajoitteisia matkustajia mahdollisuuksien mukaan autoon nousemisessa/poistumisessa. Aikataulun mukaisessa vuoroliikenteessä olevissa autoissamme ei ole pyörätuolipaikkoja. Näkörajoitteisten opaskoirat kulkevat busseissamme veloituksetta eikä allerginen matkustaja voi estää näiden pääsemistä kyytiin.

Pienten lasten kanssa matkustavia pyydämme ottamaan mukaan oman turvaistuimen, pääsääntöisesti kaukoliikenteen autoistamme löytyy kaksipisteturvavyöllä varustettuja paikkoja. Yksin matkustavien pienten lasten saattajan edellytetään kertovan kuljettajalle lapsen matkan määränpää sekä yhteystiedot vastaanottajasta sekä saattajasta, jotta kuljettaja saa tarvittaessa yhteyden huoltajaan ja voi huolehtia lapsen matkan onnistumisesta.

Tilausliikenteessä yhtiöllämme on käytössä muutama iso invabussi (invapaikkoja 8-12 paikkaa + muita paikkoja 20-40) sekä lukuisia 1-2 invapaikkaa sisältäviä pikkubusseja (max 16 paikkaa). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011 (annettu 16.2.2011) matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä:

Asetuksen voi lukea EUR-Lex -sivustolta tai oheisesta pdf-liitetiedostosta: Asetus (EU) 181_2011