ISO 14001 -ympäristöohjelma – askel Sustainable Travel Finland -ohjelmassa

Pohjolan Matka on saanut ISO 14001 maailmanlaajuisen ympäristösertifikaatin, jonka kautta yritys on sitoutunut noudattamaan tiettyä ympäristöpolitiikkaa. Ympäristösertifikaatti on standardi, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan, dokumentoimaan ja parantamaan ympäristöasioitaan. Standardi vaatii yrityksiä määrittämään ympäristöpolitiikkansa, tavoitteensa, toimenpiteensä sekä johtamisjärjestelmänsä, jolla tavoitteisiin päästään. Standardin päävaatimukset lyhykäisyydessään ovat:

 • ympäristöpolitiikka
 • suunnittelu
 • toiminta ja toiminnot
 • tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet
 • johdon katselmukset

ISO 14001 -ympäristöohjelman kautta asetetut tavoitteet:

Pohjolan Matka on asettanut joukon tavoitteita ympäristöohjelman kautta. Näistä osa on strategisia, osa selkeästi numeerisia ja erilaisilla mittareilla mitattavia. Pohjolan Matkan ympäristötavoitteet toiminnoittain ovat:

 • Päivittäinen johtaminen
  • Ympäristöasiat otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa.
  • Lainmukainen toiminta
  • Tunnistetaan mahdolliset ongelmat ja varaudutaan niihin tulevaisuudessa
  • Toiminta ei aiheuta ongelmia ympäröivälle yhteiskunnalle ja luonnolle
 • Huolto ja kunnossapito
  • Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta ei aiheuta ympäristöongelmia
  • Käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja
  • Kemikaalien käytöstä ei aiheudu ympäristövahinkoja
  • Polttoaineista ja öljytuotteista ei aiheudu ympäristövahinkoja
  • Ilmansaasteiden ja melun vähentäminen
 • Kiinteistöt ja kalusto
  • Maaperä- ja vesistöpäästöjen estäminen
  • Jätteiden kierrätys ja asianmukainen käsittely (L&T Ympäristönetti)
  • Energian ja veden säästö
  • Maaperä- ja sisäilmaongelmia ei aiheudu tai ne havaitaan hyvissä ajoin
 • Päivittäinen liikenne
  • Polttoaineen säästö, ajokilometrien ja tyhjäkäynnin minimointi
 • Matkapalvelut
  • Ympäristön kannalta kestävä matkailu

Pohjolan Matka on laatinut sisäisesti joukon toimenpiteitä, joilla näihin tavoitteisiin päästään; tärkeimpinä ovat ISO 14001 -ohjelmassa jätteiden kierrätysasteen parentaminen sekä tarkka kuljettajien tyhjäkäyntiprosentin seuranta. Pohjolan Matka kouluttaa henkilöstöä ympäristöohjelman vaatimalla tavalla, ja yritys on sitoutunut kertomaan myös sidosryhmilleen ympäristöohjelmastaan – kuten myös vastuullisuusohjelmastaan. Ympäristöohjelman tavoitteet käydään läpi vuosittain, ja niitä päivitetään tarvittaessa.  ISO 14001 -ympäristöohjelman myötä Pohjolan Matka on päässyt myös Visit Finlandin hallinnoimaan, kestävää ja vastuullista matkailua edistävään Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja tämän ohjelman läpikäytyään ja sen askeleet todennettuaan yrityksemme on saanut myös Sustainable Travel Finland -sertifikaatin.