Pohjolan Matkan vastuullisuus pähkinänkuoressa 2021-2024

Pohjolan Matkan vastuullisuusohjelma koostuu Sustainable Travel Finland -ohjelman tavoitteiden mukaisista toimista ja sen lisänä Pohjolan Matkan omista vastuullisuustoimista.


STF:n kolme eri vastuullisuusulottuvuutta ja esimerkit niihin liittyvistä tavoitteistamme:

Taloudellinen vastuu (toiminnalla laadulliset ja mitattavat tavoitteet)
Ekologinen vastuu (toimimme saamamme ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaan ja siinä asetetuilla tavoitteilla)
Sosio-kulttuurinen vastuu (sisällytämme matkapaketteihin kotimaista kulttuuriperintöä vaalivia kohteita)

Tämän lisäksi huomioimme:

Sidosryhmäkyselyt, jotka antavat suuntaviivat tavoitteillemme
Jatkuvat vastuullisuuden eri osa-alueiden (ulottuvuuksien) mukaiset tekemisemme
asiakkaan, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta