Bysse – Stadstrafiken i Karleby

Stadstrafiken i Karleby


Biljetter och månadskort

Till alla turer kan man köpa enkelbiljetter, ladda värdebiljetter eller använda en 30 dagars stadsbiljett. Enkelbiljetter och periodkort fås som mobilbiljetterMatkahuolto betjänar biljettkunderna vid busstationen. Det lägre priset är för pensionärer, studerande samt unga i åldern 12-15 år (eget pris för barn i åldern 7-11 år).

  • enkelbiljett 4,00 €/3,00 €
  • värdebiljett som laddats på resekort 3,00 €
  • 30 dagars stadsbiljett 70 €/ 60€/ 40 €
  • engångsbiljett och stadsbiljett i mobilappen
  • Matkahuoltos busbiljetter och resekort (t. ex. årsbiljetterna som innehåller 22 och 44 resor)

OBS! Gratis för barn under 7 år (med personen som har köpt biljetten för sig), krigsveteraner och passagerare med barnvagn, rollator eller rullstol samt personliga assistenter ( assistentkort). En enkelbiljett gäller i 60 minuter.

Turutbud

Stamlinjerna (under skolåret måndag till fredag 9.8.2023-2.6.2024)

SL1 Kaustar+Heinolasvängen
Rutten trafikeras mellan busstationen och Kaustar. Hållplatser finns bl.a. på Heinolasvängen. Rutten underlättar bland annat uträttande av ärenden i affärerna i Heinolasvängen. Från Kaustar finns det också en direkt linje till närheten av Stenängens skola och Donnerska skolan Hälsovägen 1.

SL2 Rödsö – Rytibacken
Rutten går mellan busstationen och Rödsö. Längs denna rutt finns hållplatser bl.a. i Puntus och på Rytibacken. Från Rödsö och Rytibacken finns det också en förbindelse till Centralsjukhus på Mariegatan, Donnerska skolan Hälsövägen 1 och  Stenängen.

SL3 Halkokari
Halkokarirutten går från busstationen till campusområdet, Pensarbacken, Karlebygatan och Halkokarivägen. Bussen stannar bland annat framför VesiVeijari och ishallen. Rutten går också till Rytibacken.

SL4 Sjötullen+Storby
Sjötullens nya rutt går från centrum via Stenängen och sjukhusområdet till Sjötullen. Rutten tar resenärerna såväl till bostadsmässoområdet som till Stenängens skola och Soites tjänster. Rutten går också från busstation till Storby och Nynäs.

SL5 Björkhagen
Rutten går från centrum via Energivägen och Mesil till Björkhagen och vidare till Yxpila. Rutten går från busstation via torget till Mariagatan.

Basförbindelserna (skoldagar måndag till fredag 9.8.2023-2.6.2024)

PY16 Bodö går mellan centrum och Öja.

PY17 Witick – Vittsar – Kirilax går från centrum till Vessivägen, Rimmi och Linnusperä. Förbindelsen tjänar också elevtrafiken till Jokilaakson koulu.

PY18 Kotkamaa trafikerar mellan Kotkamaa och centrum.

PY19 Såka trafikerar mellan Såka och centrum.


Sommartrafiken 3.6.-7.8.2024

På sommaren trafikerar vi enligt en separat sommartidtabell (en rutt Yxpila-Björkhagen-Sjötullen); du hittar tidtabellen längst ner på sidan.

Länkar och kontaktuppgifter

Allmänt om Matkahuoltos biljetter

Mera info om trafiken per telefon 0201 303 565 eller 0201 303 567 samt per e-post eija.kangas@pohjolanmatka.fi.

Ansvarig trafikerare Pohjolan Matka/Antti Kangas Oy.

Tidtabeller