Stadstrafiken i Karleby

Stadstrafiken i Karleby

På kartan ser du var bussarna befinner sig just nu. Öppna kartan i ett eget fönster här

Biljetter och månadskort

Till alla turer kan man köpa enkelbiljetter, ladda värdebiljetter eller använda en 30 dagars stadsbiljett. Enkelbiljetter och periodkort fås som mobilbiljetter från början av 2021. Matkahuolto betjänar biljettkunderna vid busstationen. Det lägre priset är för pensionärer, studerande samt barn och unga i åldern 7-15 år.

  • enkelbiljett 3,50 € / 2,50 €
  • värdebiljett som laddats på resekort 2,50 €
  • 30 dagars stadsbiljett 60 € / 50 €

Turutbud från 12.8.2020

Stamlinjerna

SL1 Kaustar+Heinolasvängen
Rutten går från busstationen till Kaustar. Hållplatser finns bl.a. på Heinolasvängen, i Storby och på Kyrkbacken. Rutten underlättar bland annat uträttande av ärenden i affärerna i Heinolasvängen.

SL2 Rödsö – Rytibacken
Rutten går från busstationen till Rödsö och via campusområdet. Längs denna rutt finns hållplatser bl.a. i Puntus och på Rytibacken.

SL3 Halkokari
Halkokarirutten går från busstationen till campusområdet, Pensarbacken, Karlebygatan och Halkokarivägen. Bussen stannar bland annat framför VesiVeijari och ishallen. Rutten går också till Rytibacken.

SL4 Sjötullen+Storby
Sjötullens nya rutt går från centrum via Stenängen och sjukhusområdet till Sjötullen. Rutten tar resenärerna såväl till bostadsmässoområdet som till Kiviniityn koulu och Soites tjänster. Rutten går också från busstation till Storby och Nynäs.

SL5 Björkhagen
Rutten går från centrum via Energivägen och Mesil till Björkhagen och vidare till Yxpila. Rutten går från busstation via torget till Mariagatan.

Basförbindelserna

PY16 Bodö går mellan centrum och Öja.

PY17 Witick – Vittsar – Kirilax går från centrum till Vessivägen, Rimmi och Linnusperä. Förbindelsen tjänar också elevtrafiken till Jokilaakson koulu.

PY18 Kotkamaa trafikerar mellan Kotkamaa och centrum.

PY19 Såka trafikerar mellan Såka och centrum.

Länkar och kontaktuppgifter

Allmänt om Matkahuoltos biljetter

Mera info om trafiken per telefon 0201 303 565 eller 0201 303 567 samt per e-post bussit.kokkola@pohjolanmatka.fi.

Ansvarig trafikerare Pohjolan Matka/Antti Kangas Oy.

Tidtabeller