Sidosryhmäkyselyt antavat suuntaviivat ja askelmerkit seuraavan kauden STF -ohjelman tavoitteille

Miettiessämme aina seuraavan vuoden vastuullisuustavoitteitamme pääohjelmaamme, eli Sustainable Travel Finlandiin, teemme sidosryhmille kyselyt heidän tärkeinä pitämistään vastuullisuuden osa-alueista (ns. olennaisuusanalyysi). Annamme heille arvioitavaksi joukon erilaisia aihealueita kuvauksineen, kuten teemat liittyen asiakkaisiin, ympäristöön, henkilökuntaan, hyvään hallintoon ja talouteen sekä yhteiskuntaan. Peilaamme kyselyn tuloksia omiin arvoihimme ja tietoomme, ja näiden pohjalta asetamme seuraavan kauden tavoitteet.